carlovangeel_112857

Nieuwe medewerker

Per 1 juni 2015 is Carlo van Geel als Manager helpdesk en projectleiding in dienstgetreden bij TOP systems B.V.

Filosofie van Carlo van Geel

Het meervoud van kennis is kennissen. Vooral bij de realisatie van projecten is weten wie beschikt over de juiste ervaring en kennis de sleutel tot het succes. Door het samenwerken op basis van vertrouwen en wederzijds respect is het mijn overtuiging dat elk project tot het gewenste resultaat is te brengen.
Achtergrond
Ik heb na het afronden van de MTS E opleiding een uitgebreide ervaring opgedaan als technisch consultant/projectmanager. Na eerst enkele jaren als uitvoerend technisch engineer te hebben gewerkt, ben ik in een meer coördinerende rol gekomen. Ik heb diverse trainingen gevolgd, zoals ITIL en PRINCE2 en ik heb veel kennis en werkervaring opgedaan in ICT service en beheer, netwerkmanagement en project management. Tevens ben ik bestuurslid van het Kennisknooppunt, een samenwerkingsverband van zelfstandige dienstverleners.

sla_112005

SLA Afspraken

Ter informatie
De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met netwerktekeningen te maken en onze SLA opnieuw in te richten. In verband met ons kwaliteitssysteem (iso) zijn de volgende afspraken opnieuw uitgewerkt voor de diensten:
1) Panda Antivirus SLA
2) Keepitsafe Backup SLA
3) Microsoft Windows update afspraken
4) Reactietijden bij een verstoring tijdens kantooruren TOP systems B.V. / AbilityICT

Binnenkort ontvangen alle ICT coördinatoren deze SLA.

pcip_100212

SLA Updates

In de huidige tijd komen er dagelijks updates uit. Daar het steeds belangrijker wordt om de updates goed uit te voeren is het moeilijk in te schatten wat de gevolgen zijn van een update.

Er zal steeds meer een afweging gemaakt moeten worden tussen een update uitvoeren en de gevolgen daarvan.

TOP systems B.V. is per relatie een updateplan aan het maken waarin we afspraken maken hoe om te gaan met alle updates.

Binnenkort ontvangt u een voorstel hoe we met de updates om kunnen gaan. Dit zal te maken hebben met wanneer kunnen we welke Microsoft Windows besturingsysteemsoftware updaten.

Indien u maatwerk heeft dan is deze vaak leidend daarin.

Binnenkort ontvangt u meer informatie.

helpdesk_202008

Helpdesk

Onze medewerker Hisham heeft te kennen gegeven te stoppen met werken en te gaan zorgen voor zijn gezin. Dit heeft als gevolg dat de telefonische helpdesk door AbilityICT medewerkers ingevuld gaat worden. Deze worden aangestuurd door TOP systems B.V. Onze helpdesk blijft bereikbaar op het telefoonnummer 0164-297555. U kunt ook een email sturen naar helpdesk@topsystems.nl.

Belangrijke mededelingen TOP systems

We gaan naar het einde van het jaar. Nog de maand december en we zijn in 2015. Voor veel bedrijven betekent dit extra drukte. Eindejaarsbalans opmaken en zaken afwerken. Ook TOP systems is daarmee bezig. We zijn onze laatste projecten van het jaar aan het afronden.

Ook in 2014 is TOP systems beperkt open rond de feestdagen.

Dit betekent dat TOP sytems op 22, 23 en 24 december alleen beschikbaar is voor dringend belangrijke server storingen.

Op 25 en 26 december 2014 is TOP systems gesloten.

Ook op 29, 30, 31 december 2014 is TOP systems alleen bereikbaar voor dringend belangrijke server storingen.

TOP systems is op 1 en 2 januari 2015 gesloten.

Tijdens de beperkte openingsdagen zijn we onze systemen aan het upgraden en voorzien van nieuwe functionaliteiten zodat we U in 2015 nog beter van dienst te kunnen zijn.

Heeft U een dringend belangrijke serverstoring belt u dan met ons telefoonnummer 0164-297555. Daar hoort U de procedure voor tijdens de feestdagen.

Logo_AbilityICT

AbilityICT samenwerking

Unieke samenwerking tussen ICT bedrijven.

De ontwikkelingen op ICT gebied volgen elkaar in razend tempo op. Nieuwe technieken worden ontwikkeld om bedrijfsprocessen efficiënter te maken.

TOP systems B.V. is daarom met vier ICT bedrijven een samenwerkingsverband gestart. De nieuwe samenwerkingsnaam heet AbilityICT. Tevens is er een ICT vereniging opgezet waar vele ICT partners bij aangesloten zijn. Binnenkort hierover meer. Voor U als TOP systems relatie verandert er niets.

Hiermee versterkt TOP systems als aandeelhouder zijn concurrentieposities om onze relaties nog beter van dienst te zijn.

nederlandict

Algemene voorwaarden TOP systems B.V. per post

Regelmatig worden door onze branche organisatie de algemene voorwaarden aangepast. Per juni 2014 heeft Nederland ICT nieuwe algemene voorwaarden voor onze branche.

Onze branceorganisatie “Nederland ICT” heeft ons geadviseerd om de algemene voorwaarden aan al onze relaties ter hand te stellen. Dit advies volgt TOP systems op door onze relaties de algemene voorwaarden per aangetekende post te versturen aan uw bedrijf.

Bij deze willen wij u informeren dat TOP systems de algemene voorwaarden zal gebruiken voor al haar dienstverlening. “Nederland ICT voorwaarden 2014″.

In de afgelopen jaren heeft TOP systems de volgende algemene voorwaarden van haar Branche organisatie opgenomen;

Algemene Voorwaarden FENIT 1994 – Nederlands (digitale versie)
Algemene Voorwaarden FENIT 2003 – Nederlands (digitale versie)
Algemene Voorwaarden Kantoortechnologie 2005 – Nederlands (digitale versie)
ICT~Office Voorwaarden 2009 – Nederlands (digitale versie)

Nederland ICT Voorwaarden 2014 – Nederlands (digitale versie)
De Nederland ICT Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de Nederland ICT Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen de leverancier en de klant.

Heeft u vragen bel dan naar Kees Paardekam op 0164-297555.

nederlandict

Nieuwe Algemene Voorwaarden 2014

Regelmatig worden door onze branche organisatie de algemene voorwaarden aangepast. Per juni 2014 heeft Nederland ICT nieuwe algemene voorwaarden voor onze branche.

TOP systems heeft vanaf 1997 de algemene voorwaarden van deze branche organisatie toegepast.

Bij deze willen wij u informeren dat TOP systems de algemene voorwaarden zal gebruiken voor al haar dienstverlening. “Nederland ICT voorwaarden 2014″.

De Nederland ICT Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de Nederland ICT Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen de leverancier en de klant.

Wilt u een papieren exemplaar ontvangen stuur dan een e-mail naar kp@topsystems.nl

Heeft u vragen op-aanmerkingen over deze nieuwe algemene voorwaarden dan vernemen we dit graag voor 31 juli 2014.

De nieuwe Algemene Voorwaarden kunt u hier vinden: Algemene Voorwaarden 2014

prettige feestdagen

Fijne feestdagen en een gelukkig 2014!

Een voorspoedig jaar,
succesvolle ideeën,
met dankbaarheid voor de goede samenwerking
wensen wij u prettige feestdagen

TOP systems is in de week van Kerstmis gesloten. Voor dringend / belangrijke serverstoringen kunt U ons bellen op telefoonnummer 0164-297555.

1 2