pcip_100212

Bij u wordt er een backup gemaakt volgens afspraak. Een backup is een laatste redmiddel om bij een langdurige calamiteiten gegevens terug kunnen plaatsen. Een backup is niet snel terug gezet. Daarom is ons voorstel om binnenkort een Backup Disaster Recovery plan te maken en daar afspraken over te maken.