Klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening, het door u gekochte product of de door u gekochte dienst. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.

Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan middels:

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Voor geschillenregeling kunt u onze Algemene Voorwaarden raadplegen.