nederlandict

Regelmatig worden door onze branche organisatie de algemene voorwaarden aangepast. Per juni 2014 heeft Nederland ICT nieuwe algemene voorwaarden voor onze branche.

TOP systems heeft vanaf 1997 de algemene voorwaarden van deze branche organisatie toegepast.

Bij deze willen wij u informeren dat TOP systems de algemene voorwaarden zal gebruiken voor al haar dienstverlening. “Nederland ICT voorwaarden 2014″.

De Nederland ICT Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de Nederland ICT Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen de leverancier en de klant.

Wilt u een papieren exemplaar ontvangen stuur dan een e-mail naar kp@topsystems.nl

Heeft u vragen op-aanmerkingen over deze nieuwe algemene voorwaarden dan vernemen we dit graag voor 31 juli 2014.

De nieuwe Algemene Voorwaarden kunt u hier vinden: Algemene Voorwaarden 2014