nieuwe_wbp_120448

Privacy informatie

Voorkomt aansprakelijkheid
bij internet- en computermisbruik

Beheer van op internet aangesloten devices binnen je onderneming is er de afgelopen jaren niet makkelijker op geworden. In de huidige maatschappij, waar alles en iedereen constant met internet verbonden is, kun je niet klakkeloos de verbinding dichtgooien. Bovendien heb je altijd te maken met ingewikkelde en verplichte privacywetgeving. Medewerkers gebruiken het web voor van alles, niet alleen de zaken waarvan je wilt dat ze er mee bezig zijn. Ze zitten ook op Facebook, kijken in de privémail of zoeken een product uit dat ze willen bestellen. Verbieden kan niet, maar reguleren is ingewikkeld. Toch?

Binnenkort ontvangt u meer informatie over de Wetsvoorstel 1e kamer inzake wijziging privacywetgeving en en toelichting

carlovangeel_112857

Nieuwe medewerker

Per 1 juni 2015 is Carlo van Geel als Manager helpdesk en projectleiding in dienstgetreden bij TOP systems B.V.

Filosofie van Carlo van Geel

Het meervoud van kennis is kennissen. Vooral bij de realisatie van projecten is weten wie beschikt over de juiste ervaring en kennis de sleutel tot het succes. Door het samenwerken op basis van vertrouwen en wederzijds respect is het mijn overtuiging dat elk project tot het gewenste resultaat is te brengen.
Achtergrond
Ik heb na het afronden van de MTS E opleiding een uitgebreide ervaring opgedaan als technisch consultant/projectmanager. Na eerst enkele jaren als uitvoerend technisch engineer te hebben gewerkt, ben ik in een meer coördinerende rol gekomen. Ik heb diverse trainingen gevolgd, zoals ITIL en PRINCE2 en ik heb veel kennis en werkervaring opgedaan in ICT service en beheer, netwerkmanagement en project management. Tevens ben ik bestuurslid van het Kennisknooppunt, een samenwerkingsverband van zelfstandige dienstverleners.

sla_112005

SLA Afspraken

Ter informatie
De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met netwerktekeningen te maken en onze SLA opnieuw in te richten. In verband met ons kwaliteitssysteem (iso) zijn de volgende afspraken opnieuw uitgewerkt voor de diensten:
1) Panda Antivirus SLA
2) Keepitsafe Backup SLA
3) Microsoft Windows update afspraken
4) Reactietijden bij een verstoring tijdens kantooruren TOP systems B.V. / AbilityICT

Binnenkort ontvangen alle ICT coördinatoren deze SLA.

pcip_100212

SLA Backup

Bij u wordt er een backup gemaakt volgens afspraak. Een backup is een laatste redmiddel om bij een langdurige calamiteiten gegevens terug kunnen plaatsen. Een backup is niet snel terug gezet. Daarom is ons voorstel om binnenkort een Backup Disaster Recovery plan te maken en daar afspraken over te maken.

pcip_100212

SLA Updates

In de huidige tijd komen er dagelijks updates uit. Daar het steeds belangrijker wordt om de updates goed uit te voeren is het moeilijk in te schatten wat de gevolgen zijn van een update.

Er zal steeds meer een afweging gemaakt moeten worden tussen een update uitvoeren en de gevolgen daarvan.

TOP systems B.V. is per relatie een updateplan aan het maken waarin we afspraken maken hoe om te gaan met alle updates.

Binnenkort ontvangt u een voorstel hoe we met de updates om kunnen gaan. Dit zal te maken hebben met wanneer kunnen we welke Microsoft Windows besturingsysteemsoftware updaten.

Indien u maatwerk heeft dan is deze vaak leidend daarin.

Binnenkort ontvangt u meer informatie.

pcip_100212

SLA Beveiliging

TOP systems heeft voor alle computers in het netwerk een Panda Office Cloud protection software geinstalleerd. Op dit moment is van het Panda office Cloud protection de antivirus actief. Daarvan ontvangt u per juni 2015 eenmaal per maand een rapportage.

Mocht er een virus gevonden worden dan krijgt u daar een melding van op uw computer. De virus wordt automatisch in een aparte map geplaatst. Mocht het toch volgens u geen virus zijn dan vernemen we dat graag. De helpdesk zal dan controleren of het bestand veilig is.

Panda Office Cloud protection staat ingesteld als continu beveiliging als uw computer aanstaat.

Heeft U nog vragen over de Panda Office Cloud protection neemt u dan contact op met de helpdesk.

Managed Service 3.0

TOP systems gaat een start maken met de uitrol naar Managed Service 3.0.

Na uitgebreid onderzoek hebben we gekozen voor de producent Panda. Normaal gesproken heeft dit geen invloed op uw computer.

De voordelen zijn; betere en uitgebreidere beveiligingen en ondersteuning voor tablets en smartphone’s.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de uitgebreidere service. Alle installatie en configuratie vindt plaats op afstand. We starten dit weekend.

Heeft U vragen, belt u dan de helpdesk van TOP systems op 0164-297555.

helpdesk_202008

Helpdesk

Onze medewerker Hisham heeft te kennen gegeven te stoppen met werken en te gaan zorgen voor zijn gezin. Dit heeft als gevolg dat de telefonische helpdesk door AbilityICT medewerkers ingevuld gaat worden. Deze worden aangestuurd door TOP systems B.V. Onze helpdesk blijft bereikbaar op het telefoonnummer 0164-297555. U kunt ook een email sturen naar helpdesk@topsystems.nl.