Geachte relatie,

Op 26 april jl. heeft er een Beursvloer plaatsgevonden in Bergen op Zoom; een evenement van de stichting Samen voor Bergen op Zoom, met als doel de kwaliteit van het maatschappelijk leven in Bergen op Zoom een boost te geven. Op dit evenement werden maatschappelijke behoeften verhandeld en vraag en aanbod van vrijwilligerswerk aangegeven, met als uiteindelijke doel om elkaar te leren kennen en matches tot stand te brengen.

Op deze Beursvloer kwam ook de stichting Wevige; een stichting die het welzijn van de visueel gehandicapten in de meest ruime zin des woord bevorderd. Via Eco-Point International B.V., die ook op de Beursvloer aanwezig was, kwamen wij in contact met deze stichting. Voor deze stichting hebben wij in de afgelopen maanden enkele automatiseringszaken opgepakt en hebben hen van materiaal voorzien.

Wilt u ook wat betekenen voor stichtingen, verenigingen en/of andere bedrijven? De stichting Samen voor Bergen op Zoom begeleid uw organisatie hierin. Meer informatie hierover vindt u op http://www.samenvoorbetrokkenondernemen.nl/Bergen-op-Zoom.1078.0.html.

Met vriendelijke groet,

TOP systems B.V.