1576270362558

In Memoriam

Het mooie van herinneringen is
Dat niemand ze van je af kan nemen
Want ze blijven voor altijd in je hart

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons en anderen heeft betekend, hebben wij na een kortstondig ziekbed helaas afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde vriend en collega, oprichter en directeur van TOPsystems,

1576270362558

Kees Paardekam

† 24 februari 2021

Met zijn zakelijk inzicht en betrokkenheid bij onze klanten heeft hij tot aan het einde van zijn leven richting gegeven aan ons bedrijf.

Hij was een goede collega en vriend, die altijd bereid was iedereen met raad en daad terzijde te staan.

We zullen hem erg missen.

De functie van Kees wordt waargenomen door Piet Walraven.
U kunt contact met hem opnemen via: p.walraven@topsystems.nl