threatconlevel2_094033
The ThreatCon is currently at Level 2: Elevated.
Op dit moment ontvangen veel gebruikers e-mails met als het woord: Fax Mail of invoice. De e-mail bevat in het bijgevoegde ZIP-bestand of een .exe met een link naar een virus.

Heeft u deze e-mail inderdaad ontvangen, dan willen wij u adviseren contact op te nemen met uw ICT-afdeling om dit te melden. Daarnaast adviseren wij u de volgende handelingen uit te voeren:

1.Verwijder de e-mail direct alvorens deze te openen uit uw mailbox.
2.Heeft u de e-mail toch open geklikt, verwijder deze dan alsnog.
3.Open in geen geval de bijlage (een ZIP-bestand) die bij de e-mail zit.
4.Heeft u toch de bijlage geopend, sluit deze dan direct en verwijder deze alsnog, evenals de bijbehorende mail.
5.Heeft u de bijlage geopend en op de link geklikt in de bijlage, meld dit dan direct aan uw ICT-afdeling.

Ondanks onze inspanning komt er soms toch een virus door. Onze alertheid en instellingen zullen wij aanpassen naar een hoger niveau.

Wanneer uw ICT-afdeling vragen heeft, kunnen zij contact opnemen met onze helpdesk.

Meer informatie op: http://www.topsystems.beveiligmij.nl/

Heeft U vragen, belt u dan de helpdesk van TOP systems op 0164-297555.