privacywindows_155238

Bedrijven en organisaties worstelen steeds vaker met het ontstane ICT gedoogbeleid (lees: door het ontbreken van professioneel ICT beleid) binnen een organisatie.

Corrigeren op bepaalde verworvenheden zoals ‘het nieuwe werken’ (HNW), Bring Your Own Device (BYOD), Sociale Media, privé surfen onder werktijdtijd, etc. zijn impopulair en vragen hierdoor een strategische ICT aanpak.
In de huidige maatschappij, waar alles en iedereen constant met het internet verbonden is, wordt ICT beleid een steeds complexere uitdaging. Grenzen tussen zakelijk en privé internetgebruik vervagen, waardoor het risico van ongewenst internet- en computergebruik onder werktijd steeds sterker toeneemt.

Bedrijven en organisaties conflicteren ook met regelmaat over het privé internetgebruik onder werktijd. Bij bepaalde leeftijdscategorieën is dit inmiddels al toegenomen tot maar liefst 24% van de dagelijkse werktijd!
Binnen de dienstenportfolio van TOP systems is recent een unieke dienst opgenomen en voorziet in:

Alle regels, procedures, ICT reglementen, etc. om een professioneel ICT beleid binnen uw organisatie uit te rollen

Een softwarematige appliance waarvan de uitvoering voldoet aan alle wettelijke technische implementaties en is bovendien geschikt voor Windows®, tablets en smartmobiles

Handhaving van het ICT beleid door filteren, reguleren, verwerken en rapporteren en via het unieke management dashboard direct een realtime overzicht van het computer- en internetgebruik van de hele organisatie

Een turn-key oplossing en voldoet als enige aanbieder aan de strenge eisen van de nieuwste Wet bescherming persoonsgegevens ofwel de privacywetgeving

Omdat deze significatie wijziging van de privacywetgeving uw organisatie en onze dienstverlening raken sturen we u alvast deze informatie toe. Binnenkort ontvangt u ons informatiepakket per post.

Een vrijblijvende demonstratie, prijsopgave of ICT privacy check?
Mail naar k.paardekam@topsystems.nl onder vermelding demo en/of prijsopgave of bel naar 0164-297555.

Meer informatie op: http://www.topsystems.beveiligmij.nl/
Heeft U vragen, belt u dan de helpdesk van TOP systems op 0164-297555.