vakantie_111331
TOP systems heeft tijdens de vakantie niet stil gezeten. Ter informatie geven wij kort samengevat aan wat we gedaan hebben: Deze is lijst is niet volledig maar een opsomming van de belangrijkste zaken:

1) volledige inventarisatie van de door ons beheerde netwerken
2) van de beheerde netwerken tekeningen gemaakt
3) beveiligingsverbeteringen doorgevoerd
4) service level (SLA) aan iedereen doorgemaild
5) werkprocessen verbetert
6) voorbereidingen voor de nieuwe europese en Nederlandse wetgeving die gaat komen voor “privacy”, “hacking”en “data beveiliging”.
7) ICT beleidt 2.0 opgezet voor bedrijven
8) trainingen gevolgd

In de volgende nieuwsbrief gaan we u verder informeren over de nieuwe wettelijke ICT verplichtingen.

Heeft U vragen, belt u dan de helpdesk van TOP systems op 0164-297555.